Modlitwa przed surfowaniem po Internecie

Stronę najlepiej przeglądać w GoogleChrome

Wszechmocny i wieczny Boże, Który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać, przede wszystkim tego, co dobre, prawdziwe i piękne, szczególnie w Boskiej Osobie Twojego Jednorodzonego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, pomóż nam, błagamy Ciebie, przez wstawiennictwo Św. Izydora, biskupa i doktora, abyśmy podczas naszych wędrówek po internecie kierowali nasze ręce i oczy tylko na to, co podoba się Tobie i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie te osoby, które spotkamy przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Św. Izydorze módl się za nami!

PETYCJA o ustanowienie 5 Dogmatu Maryi jako Współodkupicielce, Pośredniczce i Orędowniczce

PETYCJA Do Jego Świątobliwości Papieża Franciszka O Papieską Definicję Prawdy o Maryi Współodkupicielce, Pośredniczce i Orędowniczce
Ojcze Święty, Z synowską miłością zwracamy się do Waszej Świątobliwości jako do naszego Ojca i Namiestnika Chrystusowego, z pokorną prośbą o uroczystą proklamację stałej nauki Kościoła dotyczącej współudziału Maryi w dziele odkupienia ludzkości, jako chrześcijańskiego dogmatu. Przekonani jesteśmy, że taka formalna proklamacja ukaże w całej pełni prawdę o Maryi, Córce Ojca, Matce Syna, Oblubienicy Ducha świętego i Matce Kościoła. W naszych modlitwach gorąco błagamy, aby Duch Święty skłonił Ciebie, Ojcze Święty, do uroczystej proklamacji o Maryi Współodkupicielce, Pośredniczce wszystkich łask i Orędowniczce Ludu Bożego.
Z najgłębszym szacunkiem i oddaniem,
Imię i nazwisko, adres: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Adres pocztowy Papieża Franciszka:
Jego Świątobliwość Papież Franciszek
p/a Segrataria di Stato
Palazzo Apostolico Vaticano
00120 Città del Vaticano
franciscus@vatican.va

Wpisz tutaj swój adres email a będziesz otrzymywał/a nowe wpisy z orędziami bezpośrednio na Twoją skrzynkę pocztową

Wpisz tu swój adres email a dostaniesz nowe wpisy bezpośrednio na twoją skrzynkę email

JEZU UFAM TOBIE

JEZU UFAM TOBIE

NMP Wpółodkupicielka Świata

NMP Wpółodkupicielka Świata
Najświętsza Maryja Panna z Medjugorie

!!! JESTEM KTÓRY JESTEM !!! JAM Α i Ω !!! JAM KRÓL KRÓLÓW !!! PAN PANÓW !!!

!!! NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ !!! PAN SPRAWIEDLIWY JEST WE DRZWIACH !!!

Widziałem Nowy Świat

Almolonga miasto cudów

Wola Boża! Nie zmarnuj swojego czasu!

MEDALION ZBAWIENIA CZASÓW OSTATECZNYCH

MEDALION ZBAWIENIA CZASÓW OSTATECZNYCH - POD NAZWĄ MARYJA WSPÓŁODKUPICIELKA I POŚREDNICZKA WSZYSTKICH ŁASK

KLIKNIJ TUTAJ I POBIERZ PDF - 1 ŹRÓDŁO

KLIKNIJ TUTAJ I POBIERZ PDF - 2 ŹRÓDŁO

Jeden z wizjonerów z USA miał wizje i polecenie Matki Bożej wykonania i rozprowadzenia dużego medalionu pod nazwą: Maryja Współodkupicielka i Pośredniczka Wszystkich Łask.

W imieniu Urzędu Nauczycielskiego Kościoła Świętego bp Maria Miguet z Francji dnia 15 VI 1992 r. udzielił na ten wielki dar Boży imprimatur. Medalion zawiera w sobie różne znaki, obrazy. Każdy szczegół mam swoje znaczenie. Matka Boża wyjaśnia bogatą treść w nim zawartą: „Moje dziecko, powierzam ci ten dar od Trójcy Przenajświętszej, byś go rozdał całemu światu. Wszystkie te obrazowe ujęcia mają szczególne znaczenie. Mają one promieniować na te końcowe czasu”. „Na stronie, gdzie są tylko obrazy: Trójca Święta – Bóg Ojciec, Bóg Syn, i Bóg Duch Święty. Zauważcie, moje dzieci, że Duch Święty zechciał być przedstawiony w dwóch postaciach: jako Gołębica i jako Człowiek. Pamiętajcie, że wy wszyscy zostaliście stworzeni na Jego obraz po to, by wam przybliżyć zrozumienie prawdziwego Ducha Naszego Boga i Jego Prawd. W kształcie trójkąt jeden punkt zawsze prowadzi do drugiego. Widzicie więc, moje dzieci, że jedna Osoba nie może pochodzić od drugiej ani być bez drugiej.

Wieczność – nigdy się nie kończąca tożsamość Boga – jest uwidoczniona w kształcie tych trzech kręgów.

Ja stoję ponad środkiem tych kręgów, a dlatego że zawsze będę całkowicie uległa i posłuszna Boskiej Woli i Planowi Boga. Boskie Postacie naszego Pana w Najświętszym Sakramencie noszą Znak Pokoju Chrystusa – Pax – oraz obraz Najświętszego Serca Jezusa i Mojego Niepokalanego Serca. Jest to jedna z tych Prawd Bożych, która wkrótce zostanie sprecyzowana jako dogmat, a którą wszyscy powinni poznać, zrozumieć i uwierzyć w to, że J nie mogę być oddzielona od Mojego Syna, jako Pośredniczka i Współodkupicielka. Całkiem blisko Serca lub środka Trójcy znajduje się Lilia, symbol Mojego Opiekuna, Wielkiego Świętego Józefa, którego mam zawsze przed Sobą.

Na drugiej stronie (z napisem): Ponad wszystkim jest Trójca (trójkąt, Krzyż, Gołębica). Dwaj Aniołowie trzymają uniesiony welon, który symbolizuje odwracanie Sprawiedliwości Bożej, a z drugiej strony zsyłanie wszystkich łask i darów Bożych na wszystkie dusze w niebie, na ziemi i na dusze cierpiące w Czyśćcu. Moje dziecko, gdyby nie było Wolą Bożą, abym powstrzymywała Rękę Sprawiedliwości Bożej, to cała ludzkość już wiele lat temu byłaby zginęła. Rosnący księżyc (półksiężyc) symbolizuje Moją Moc. Ten Aniołek niżej, po Mojej prawej stronie, wyraża wzywanie wszystkich do poznania Mojego Syna i tego wszystkiego, co Ja od Niego otrzymałam. Ma ci to przypomnieć, jak wielki jest zasięg mojego udziału w zbawieniu dusz. Bóg tego wielkiego zasięgu pragnął i zezwolił na niego.

Promienie Światła spływają z Moich Rąk na Niebo, na ziemię i dalej do dusz w Czyśćcu. Moje dzieci, Święta Matka Kościoła wkrótce ujawni, że wszystkie łaski, które wypływają z Boga, przechodzą przez Moje Niepokalane Serce. Ja jestem

Pośredniczką wszystkich Łask.

Monstrancja wskazuje na to, że życie na ziemi nie mogłoby trwać bez fizycznej obecności Boga.

Ta księga – to Biblia, która symbolizuje wszystkie nauki i przykłady Naszego Pan. Ci ludzie klęczący przed Nim (w Monstrancji) reprezentują trzy rzeczy:

że Święta Matka Kościoła będzie zawsze,

że zawsze są ci, co Wolę Bożą stawiają na pierwszym miejscu i ponad wszystko,

że wszyscy muszą całkowicie powrócić do Boga.

Dół Medalionu ukazuje dusze w Czyśćcu. To powinno wam przypominać wasze niedoskonałości oraz potrzebę pokuty za wszystkie grzechy, zanim wejdziecie do Królestwa Boga. Pamiętajcie, że dusza musi być oczyszczona i czysta. A przede wszystkim zachowuje w waszych serca i umysłach te liczne i wielkie dary, udzielane wam tak hojnie przez Mojego Syna, Pana Naszego. Napis ma być w brzmieniu: Od Boga przez Maryję przychodzi zbawienie – jest to wielki dar dla wszystkich.

Mój synu, wykonasz te Medaliony, aby je rozprowadzić, masz błagać Naszego Pana, żeby je pobłogosławił. A ja błogosławię ten Medalion, który wam wszystkim, Moje dzieci, dałam w Imię Trójcy Przenajświętszej. Amen.

Wszyscy, którzy będą rozważać tajemnice zawarte w tym Medalionie, którzy będą trwać w stanie łaski i nie będą żywić złych uczuć ani urazy do kogokolwiek, którzy będą przyjmować naszego Pana w Eucharystii Świętej co najmniej raz w tygodniu, a do spowiedzi będą chodzić co dwa tygodnie i będą odmawiać trzy Chwała Ojcu w intencji Ojca Świętego, będą mogli czerpać radość z obietnic naszej Pani. Ten Medalion można nosić na sobie lub w kieszeni.

Obietnice Matki Bożej:

1. Po odmówieniu Różańca, trzymając w ręku ten Medalion, mów modlitwę fatimską „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…”, a Ja jako Pośredniczka wszystkich Łask i Współodkupicielka, wyproszę uwolnienie duszy kapłana z Czyśćca.

2. Nie dopuszczę do tego, by ten, kto nosi ten Medalion, został wprowadzony w błąd przez fałszywych proroków i ich orędzia.

3. W czasie pokusy, jeśli noszący ten Medalion zwróci się do Mnie i wezwie Mnie na pomoc, jako Pośredniczkę wszystkich Łask i Współodkupicielkę, przybędę razem ze Św. Michałem, by go bronić w tej próbie.

4. Wszystkim kapłanom, którzy będą Mnie czcić jako Pośredniczkę wszystkich Łask i Współodkupicielkę, udzielę rozeznania potrzeb wszystkich dusz, które do nich przyjdą do spowiedzi.

5. Wszystkim spowiednikom udzielę rozeznania potrzeb osób, którymi kierują dla ich zbawienia.

6. Nigdy nie dozna przeszkody w przyjmowaniu naszego Pana w Świętym Sakramencie Ołtarza.

7. Udzielę twojemu Aniołowi Stróżowi, by ci przypominał wszystkie wyznane grzechy, a także grzechy, które jeszcze wymagają żalu i pokuty.

8. Otrzymasz szczególną łaskę odwagi do bronienia Prawdy z całej siły.

9. Otrzymasz szczególną łaskę odwagi do obronienia słabego człowieka z całej siły.

10. Za każdym razem, kiedy będziesz rozważać tajemnice zawarte w tym Świętym Medalionie, uzyskasz ode Mnie wzrost miłości do Pana Jezusa ukrytego w Świętej Eucharystii.

11. Za każdym razem, kiedy będziesz rozważać tajemnice zawarte w tym Świętym Medalionie, uzyskasz ode Mnie odwagę do bronienia Pana Jezusa ukrytego w Najświętszej Eucharystii.

12. W czasie (fizycznego) niebezpieczeństwa przyślę Moich Aniołów, by cię bronili i kierowali.

13. Przeżegnaj się pięć razy tym Świętym Medalionem, a otrzymasz ode Mnie pomnożenie miłości do pięciu Ran Chrystusa.

14. Za każdym razem, gdy ktoś weźmie udział w tym nabożeństwie, otrzyma ode Mnie nawrócenie duszy.

15. Przez to nabożeństwo pod tytułem Pośredniczki Wszystkich Łask i Współodkupicielki, odmienię najbardziej zatwardziałe serce.

16. Udzielę ci łaski postu, pokuty i ofiary w wysokim stopniu, który tak bardzo podoba się Panu Jezusowi.

17. Dostarczę ci sposobności do uzyskania każdej łaski, celem osiągnięcie przez ciebie najwyższego stopnia świętości.

18. Za każdym razem, kiedy jestem wzywana przez ten Medalion pod tytułem Pośredniczki Wszystkich Łask i Współodkupicielki, zostanie posłany przy boku wzywającego jeszcze jeden Anioł, żeby oświecał i pocieszał.

19. Za każdym razem, kiedy rozważa się tajemnice wiary i nadziei w tym Medalionie, zostaje dane rozważającemu większe zrozumienie Woli Bożej.

20. Tym, którzy będą rozważać artykuły wiary, których symbole są w Medalionie, uproszę u Boga Ducha Świętego szczególną łaskę wiary.

21. Ci, którzy będą rozważać miłość Najświętszego Serca reprezentowaną przez Eucharystię Świętą i zjednoczenie z Moim Niepokalanym Sercem, jak to wyraża symbol na Medalionie, uzyskają dla jeszcze jednej osoby skrócenie cierpień w Czyśćcu.

22. Całując Medalion trzy razy dziennie po trzykrotnym znaku Krzyża Świętego, otrzymasz od Trójcy Świętej szczególną łaskę pokory, która będzie dawana w odstępach dziewięciu dni i w każdym Świętym Dniu.

23. Modląc się przed Świętą Eucharystią i rozważając cierpienia dusz w Czyśćcu, jak to przedstawia Medalion, złagodzisz cierpienia wszystkich dusz w Czyśćcu.

24. Modląc się przed Świętą Eucharystią i rozważając symbole odkupienia człowieka, po odmówieniu jeszcze Wierzę w Boga, uwolnisz duszę od Otchłani.

25. Przy tym Medalionie będzie Wielki Anioł, by walczyć ze złym duchem i bronić dusz.

26. Każdemu, kto będzie Mnie prosił pod tytułem Pośredniczki Wszystkich Łask i Współodkupicielki o łaskę Męczeństwa, będzie mu ta łaska dana.

27. Nie umrze w osamotnieniu ani bez pociechy Kościoła.

28. Ogień nie zniszczy twojego domu.

29. Dobroczynność i miłosierdzie staną się twoją wielką miłością na tym świecie i twoim sposobem życia.


Szukaj na tym blogu

POGOTOWIE DUCHOWE POSŁUGI KAPŁANÓW 24H

POGOTOWIE DUCHOWE POSŁUGI KAPŁANÓW 24H
POGOTOWIE DUCHOWE POSŁUGI KAPŁANÓW 24H W POLSCE I ZAGRANICĄ

Różaniec Rodziców dla ratowania dzieci

Różaniec Rodziców dla ratowania dzieci
Jeśli nie jest Ci obojętny los naszych dzieci koniecznie zapisz sie do Róży Różańcowej i walcz o nie różańcem!!!

sobota, 12 listopada 2011

Nowosci wydawnicze WAM - listopad 2011Drodzy Czytelnicy!

Przesyłam listę nowości, które ukazały się w październiku 2011 roku.

W tym miesiącu polecam Państwu książkę "Chrześcijańska rewolucja a złudzenia ateizmu" Davida Bentleya Harta, która w maju 2011 roku otrzymała nagrodę Michaela Ramseya w kategorii teologia. David Bentley Hart dowodzi, że wszystko, czym szczyci się współczesny Zachód: prawa człowieka, rozwój nauki i techniki, rozumienie historii i przyrody, jest mniej lub bardziej bezpośrednim rezultatem zapoczątkowanej dwa tysiące lat temu rewolucji chrześcijańskiej.
Polecam Państwu także audiobook "Rico, Oskar i Głębocienie" Andreasa Steinhöfela. Jest to opowieść o dwóch "nieprzystosowanych" do życia chłopcach, którzy zawiązują wspaniałą przyjaźń i wspólnie próbują odnaleźć się w "normalnym" świecie, który nie zawsze rozumie inność.

Zapraszam do odwiedzin e-sklepu uruchomionego przy portalu DEON.pl.
www.sklep.deon.pl - to miejsce, gdzie można znaleźć nie tylko pełną ofertę Wydawnictwa WAM, ale również książki innych wydawnictw, a także dziesiątki innych artykułów.David Bentley Hart
CHRZEŚCIJAŃSKA REWOLUCJA A ZŁUDZENIA ATEIZMU
wydanie pierwsze, październik 2011, stron: 304
książka | cena det. za egz. 45.00 złAndreas Steinhöfel
RICO, OSKAR I GŁĘBOCIENIE
opakowanie: 1 płyta CD w formacie mp3
płyta z MP3 | cena det. za szt. 29.90 złAndreas Steinhöfel
RICO, OSKAR I GŁĘBOCIENIE
wydanie pierwsze, październik 2011, stron: 208
książka | cena det. za egz. 29.90 złArnulf Zitelmann
TOBIT
Powieść z czasów Jezusa
wydanie pierwsze, październik 2011, stron: 276
książka | cena det. za egz. 29.90 złBarbara Frale
TEMPLARIUSZE I CAŁUN TURYŃSKI
wydanie pierwsze, październik 2011, stron: 284
książka | cena det. za egz. 39.00 złFranz Zeilinger
WIARA W ZMARTWYCHWSTANIE W BIBLII
seria Myśl Teologiczna
wydanie pierwsze, październik 2011, stron: 248
książka | cena det. za egz. 69.50 złJan Damasceński
DIALEKTYKA ALBO ROZDZIAŁY FILOZOFICZNE, O HEREZJACH
seria Źródła Myśli Teologicznej
wydanie pierwsze, październik 2011, stron: 152
książka | cena det. za egz. 39.00 złPraca zbiorowa pod redakcją Adama Węgrzeckiego
W KRĘGU MYŚLI ROMANA INGARDENA
wydanie pierwsze, październik 2011, stron: 236
książka | cena det. za egz. 25.00 złTomasz M. Dąbek OSB
ŚW. BENEDYKT Z NURSJI
seria Wielcy Ludzie Kościoła
wydanie drugie, październik 2011, stron: 92
książka | cena det. za egz. 12.00 złAnna Pobóg-Lenartowicz
ŚWIĘTY WOJCIECH
seria Wielcy Ludzie Kościoła
wydanie drugie, październik 2011, stron: 80
książka | cena det. za egz. 12.00 złJoan Chittister
CO ROK BLIŻEJ BOGA
ROK LITURGICZNY
wydanie pierwsze, październik 2011, stron: 220
książka | cena det. za egz. 29.00 złChris Lowney
HEROICZNE PRZYWÓDZTWO
Tajemnice sukcesu firmy istniejącej ponad 450 lat
wydanie drugie, październik 2011, stron: 328
książka | cena det. za egz. 49.00 złPrzemysław Słowiński
BRZEMIĘ
Opowieść o księdzu Władysławie Bukowińskim, duszpasterzu sowieckiej Rosji
wydanie pierwsze, październik 2011, stron: 372 + 16 ilustracje
książka | cena det. za egz. 49.00 złMichał Rożek
KRAKOWSKI RAPTULARZ

Szkice z dziejów
wydanie pierwsze, październik 2011, stron: 352
książka | cena det. za egz. 39.00 złMieczysław Kożuch SJ
LĘK I INTEGRACJA OSOBY
opakowanie: 1 płyta CD w formacie mp3
płyta z MP3 | cena det. za szt. 17.99 złRenata Zając
KOLEKCJONERZY MOCNYCH WRAŻEŃ
(MODA NA DOPALACZE)
seria Uwaga życie!
opakowanie: 1 płyta DVD
film DVD | cena det. za szt. 20.00 złJakub Nowicki
PATRIOTYZM
CZY TO TRUDNE?
seria Uwaga życie!
opakowanie: 1 płyta DVD
film DVD | cena det. za szt. 19.90 złAlonso Cueto
NIEBIESKA GODZINA
seria Labirynty. Kolekcja prozy
wydanie pierwsze, październik 2011, stron: 332
książka | cena det. za egz. 34.90 złKs. Stanisław Groń SJ (red. nacz.)
POSŁANIEC SERCA JEZUSOWEGO LISTOPAD 2011
wydanie pierwsze, październik 2011, stron: 68
czasopismo | cena det. za egz. 5.00 złEwa Skarżyńska
TOTI
wydanie pierwsze, październik 2011, stron: 136
książka | cena det. za egz. 19.90 złKatarzyna Prudło
SYPIE Z NIEBA
wydanie pierwsze, październik 2011, stron: 16
książka | cena det. za egz. 6.90 złTomasz Borek
WSZYSTKIE RYBKI ŚNIĄ W JEZIORZE?
Fraszki o rybach
wydanie pierwsze, październik 2011, stron: 40
książka | cena det. za egz. 14.00 złOpracowanie Jerzy Lech Kontkowski SJ
NA GÓRZE TABOR
Modlitewnik dla dorosłych
wydanie drugie, zmienione i uzupełnione, październik 2011, stron: 488
modlitewnik | cena det. za egz. 18.00 złOpracowanie Jerzy Lech Kontkowski SJ
NA GÓRZE TABOR
Modlitewnik dla dorosłych
wydanie drugie, zmienione i uzupełnione, październik 2011, stron: 488
modlitewnik | cena det. za egz. 18.00 złOpracowanie Jerzy Lech Kontkowski SJ
NA GÓRZE TABOR
Modlitewnik dla dorosłych
wydanie drugie, zmienione i uzupełnione, październik 2011, stron: 488
modlitewnik | cena det. za egz. 18.00 złKALENDARZ 2012/2013
wydanie pierwsze, październik 2011, stron: 50
kalendarz | cena det. za egz. 7.00 zł


Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,
Katarzyna Pytlarz
Księgarnia Wysyłkowa WAM
tel. 12 62 93 261, K.Pytlarz@wydawnictwowam.pl

Printfriendly

Print Friendly and PDF